Gyakran ismételt kérdések

Képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos kérdések

A korábbi eljárásrendtől eltérően nem a vizsgaigazolás kiállításakor – amely alapvetően ma már a vizsgaigazolás elektronikus továbbítását jelenti az illetékes hatóság részére – kell igazolni az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítását, hanem a vezetői engedély kiadása iránti kérelem előterjesztésekor kell az okmányirodában bemutatni az ezt igazoló dokumentumot. Az elektronikus adatközlés lehetőségének köszönhetően tehát a vizsgaigazolás papír alapú kiállítása alapesetben nem történik meg (vagyis az eljárás nem igényli a papír alapú vizsgaigazolás kiállítását), ide nem értve azt az esetet, amikor az ügyfél valamely oknál fogva a papír alapú vizsgaigazolás kiállítását kifejezetten kérelmezi. A vezetői engedély kiállítása az utolsó sikeres (forgalmi) vizsgát követő negyedik munkanaptól a vizsgaközpont felkeresése nélkül bármelyik okmányirodában vagy kormányablaknál közvetlenül kezdeményezhető az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését igazoló dokumentum birtokában.

Körzeti vagy háziorvostól beszerezhető igazolás arról, hogy a gépjárművezető jelölt egészségügyi szempontból alkalmas-e járművezetésre. Az igazolás tartalmazza az esetleges korlátozásokat, illetve azt, hogy az igazolás a kiállítástól számítva hány évig érvényes.

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont papírformátumban már nem állít ki vizsgaigazolást. Az említett igazolást a sikeres vizsgát követő 3 munkanapon belül küldi meg elektronikusan a Kormányablak részére. Amennyiben valaki kategóriabővítésben szeretne részt venni, kérésére a Vizsgaközpont kiállítja a vizsgaigazolást papírformátumban is.

Személyazonosítás céljából a diákigazolvány csak a 14. életév betöltéséig fogadható el. A 14 évnél idősebb vizsgázók a személyazonosságukat személyigazolvány helyett útlevéllel, kártyaformátumú tartózkodási engedéllyel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel igazolhatják.
Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Tehát a sikeres forgalmi vizsga napjától számított negyedik munkanaptól lehet menni Magyarországon bármelyik Okmányirodába vagy Kormányablakba.

Külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az iskolai végzettség igazolható az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával. A hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban.

Az alapfokú iskolai végzettség meglétét személyesen vagy a képzőszerv megbízottja útján a KAV ügyfélszolgálatán a bizonyítvány eredeti példányával, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával kell igazolni. Fénymásolatot ebben az esetben nem áll módunkban elfogadni.

Igen, mind az elméleti mind a gyakorlati vizsga után kérhet igazolást arról, hogy megjelent a vizsgán (a vizsgabiztostól vagy pedig a KAV ügyfélszolgálatain).

Ha 01.01-es korlátozás van az orvosi alkalmassági igazoláson, akkor a forgalmi vizsgán csak szemüvegben vehet részt. Amennyiben kontaktlencsét használ és a vizsgán is azzal szeretne részt venni, akkor célszerű felkeresni az igazolást kiállító orvost és másik igazolást kérni.